Het Langste Dei toernooi en de Open Friese Kampioenschappen Judo worden van elkaar gescheiden. Het Langste Dei Toernooi zal op de vertrouwde zaterdag, het dichtst bij de langste dag, blijven bestaan als opstap toernooi. Dit zal dan plaats vinden in het sportcomplex bij de Burg. Harmsmaschool te Gorredijk.

In 2019 gaat het OFK helaas niet door


Kijk ook even bij onze sponsoren

Om een dergelijk toernooi betaalbaar te houden, is ondersteuning van bedrijfsleven en middenstand hart nodig, om dit te waarderen vragen wij u om ook even een kijkje te nemen op de speciale sponsorpagina. hiervoor onze dank!