OFK 2019


Uitnodiging 2019

EVENEMENT  "De Open Friese Kampioenschappen Judo" 

DATUM  Zaterdag 4 mei 2019

PLAATS Sporthal "Kortezwaag", Mientewei 2 in Gorredijk (Nl)

KLASSEN
 Dames:

-12: -18,-20,-22,-25,-28,-32,-36,-40,-44,-48 en +48 kg.
-15: -32,-36,-40,-44,-48,-52,-57,63 en +63 kg.
-18: -40,-44,-48,-52,-57,-63,-70 en +70 kg.
-21 + senioren: -48,-52,-57,-63,-70,-78 en +78 kg.

Heren:
-12: -18,-21,-24,-27,-30,-34,-38,-42,-46,-50 en +50 kg
-15: -34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66 en +66 kg.
-18: -46,-50,-55,-60,-66,-73,-81,-90 en +90 kg.
-21 + senioren: -55,-60,-66,-73,-81,-90,-100 en +100 kg.

Indien nodig, kan de organisatie categorieën samen voegen!!

KOSTEN              
€ 9,= pp

INSCHRIJVEN
 Digitaal inschrijven voor individueel toernooi is mogelijk vanaf 1 januari '19 via de link op de website: https://menno.jbnetworks.nl/cgi-bin/gorredyk/EOFK
De inschrijfgelden dienen voor 30 april '19 gestort op rek.: NL 32 Rabo 03631.07.630
Let op: inschrijving definitief als betaling binnen is!

WEGING
Op toernooi dag voorafgaand aan de wedstrijdblokken.
Extra weging op vrijdag 3 mei van 18:30 tot 19:30 uur

CONTACT
Tel: 0031-(0)6 800 51 510 E-mail: ofk@jvkodokan.nl